Årets skolinspektion 2017 avslutad – ingen anmärkning!

Under hösten 2017 har Skolinspektionen granskat alla LOKS skolenheter från förskoleklass till gymnasium. Fredag 17 november kom de allra sista besluten från Skolinspektionen och årets inspektion är därmed avslutad.

Vi är nu glada och nöjda över att få meddela att alla skolenheter och fritidshemmen har gått igenom inspektionen utan anmärkning både på skolnivå och på huvudmannanivå! Skolinspektionen meddelar de att de inte funnit brister på områdena ”undervisning och lärande”; ”trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling”; samt ”styrning och utveckling av verksamheten”.

Vi tackar Skolinspektionen för ett gott och lärorikt samarbete.

Vi vill också tacka alla LOKS duktiga lärare, rektorer och övrig personal. Det är de som varje dag bygger våra skolor och skapar kvalitet i undervisning och utbildning! Det är deras goda och trägna arbete vi har kunnat berätta om när vi mött inspektionen och det är deras förtjänst att vi gått igenom inspektionen utan anmärkning.