Övrig information

Besök på skolan

Om en elev önskar ta med en vän på besök i skolan ska besöket anmälas till klassläraren i god tid. Föräldrar är alltid välkomna till skolan. Föräldern ska helst ta kontakt med klassföreståndaren i förväg. Vi har även speciella besöksdagar på alla våra skolor.

Google classroom

På Kyrkskolan använder vi oss av Google Classroom. Det är en plattform där inlämningsuppgifter läggs upp och lämnas in, enkäter genomförs för att utveckla skolarbetet och de presentationer och anteckningar som finns i lektionsarbetet finns upplagda här. Det är vår plattform för kommunikation och distribution så att användandet av lösa stenciler minimeras. Här finns därför alla läxor inskrivna.

Ordningsregler

För att alla ska trivas på skolan har vi ordningsregler som personal och elever förväntas följa.
1. Vi deltar i undervisningen varje dag, passar tider och gör våra hemuppgifter.
2. Vi visar respekt för andra i ord och handling och vi motarbetar alla former av mobbning och trakasserier.
3. Vi uppträder trevligt och hänsynsfullt på lektioner och raster.
4. Vi tar av ytterkläder, mössor och kepsar inomhus.
5. Vi är rädda om skolans material, utrustning och lokaler. Nedskräpning, klotter och skadegörelse får inte förekomma.
6. Vi tar inte med tuggummi och godis till skolan.
7. Vi stänger av våra mobiltelefoner under skoldagen.
8. Vi är utomhus på raster och håller oss inom skolans område.
9. Vi har en vårdad klädstil.

Föräldraråd

Varje skola har ett föräldraråd. Rektor kallar respektive skolas föräldraråd till möte en till två gånger per läsår. Föräldrarådet består utav klassföräldrarna men alla föräldrar är välkomna.

X