Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Kortversion av likabehandlingsplan framtagen tillsammans med elevrådet på Kyrkskolan.
Alla i skolan behöver hjälpas åt i skolan för att alla ska trivas.
Därför finns det regler för vad lärare, elever och föräldrar ska göra om någon mobbas. Här är de regler som är viktigast för dig att veta. Men först måste vi veta vad mobbing är.
Så här står det i skolans ”Likabehandlingsplan”:

”Kränkande behandling avser alla former av medveten diskriminering eller kränkning av en annan individ. Till sådana handlingar räknas tex nedsättande kommentarer, utfrysning, avvisande kroppsspråk, förstörda ägodelar, förtal, trakasserier via sms eller chat, hot, fysiskt våld, främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Ytterst sett är det den person som blivit utsatt som bedömer om handlingen som den blivit utsatt för varit negativ eller inte.”

1. Tala om för läraren i klassen om någon blir mobbad eller om du själv känner dig mobbad. Sådana saker händer nästan alltid när ingen vuxen är i närheten så berätta!

2. Den som känner sig mobbad får sedan tala med 2 vuxna(lärare eller annan personal) som jobbar på skolan. Man skriver ned det som sägs.

3. De vuxna pratar sedan med andra lärare och elever och frågar vad de har sett eller hört. Det är för att man ska försöka förstå vad som har hänt. Man skriver ned vad alla berättar.

4. Om man då märker att det finns elever som mobbar andra elever får mobbarna prata med de vuxna. Ibland behöver mobbarens föräldrar vara med. Man bestämmer sedan vad mobbaren behöver göra för att allt ska bli bättre. Man skriver ned vad som sagts.

5. Om det är SVÅR mobbning eller om mobbaren använt våld så anmäler skolan mobbaren till polisen.

6. Den mobbade kan bestämma om han/hon klarar att ge mobbaren en ny chans och då träffas eleverna tillsammans med sina lärare och föräldrar. Man skriver ned vad som sägs.

7. Ingen ska behöva mobbas på vår skola. Men om det ändå händer vill vi ha en plan så att den mobbade ska kunna bli glad igen och att den som mobbat lär sig att ALDRIG göra om det igen!