Kalendarium

Gäller ej förskolorna

Läsårstiderna för 2017/2018

Hösttermin:
21/8 – 21/12

Lovdagar:
29/9
30/10 – 3/11 Läslov (Höstlov)

Avslutning:
Julgudstjänst på onsdag kväll kl 18.30, 20/12

5 juni – studentavslutning Ansgargymnasiet och Emanuelgymnasiet
12 juni- kl. 9.30 – avslutning Källskolan, Trädgårdsskolan, Fridhemsskolan, Emanuelskolan
12 juni – kl. 13.00 – avslutning Kyrkskolan
12 juni – kl 10.00 – avslutning Ansgargymnasiet åk 1-2 + Emanuelgymnasiet

Vårterminen:
9/1 – 12/6

Lovdagar:
19 – 23/2 Sportlov (vecka 8)
3 – 6/4 Påsklov (vecka 14)
30/4
11/5

Läsårstiderna för 2018/2019

Hösttermin:
20/8 – 20/12

Lovdagar:
28/9
29/10 – 2/11 Läslov (Höstlov)

Avslutning:
Julgudstjänst på onsdag kväll den 19/12

Vårterminen:
8/1 – 12/6

Lovdagar:
18 – 22/2 Sportlov (vecka 8)
15 – 22/4 Påsklov (vecka 16)
30/4
31/5

X