På Ansgarskolorna värnar vi om elevens utbildning, trygghet och värdegrund.

På Ansgarskolorna har vi en trygg, kristen miljö som främjar elevernas utveckling intellektuellt, socialt och andligt. Vi betonar respekt och omsorg för varje individ där alla är med i gemenskapen.

Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år presterar toppresultat och höga betygsnitt.

Välkommen!

Besöksdag för blivande elever 2024

Välkomna på besöksdagen för blivande elever tisdag den 4 Juni 13:00-14:30.

Syftet med besöksdagen är att förbereda eleven på sin kommande skolgång genom att den blivande eleven ska få se skolmiljö, möta personal som arbetar på skolan och andra elever som också ska börja på skolan. Det gäller barn som börjar i förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen. Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

Har ni några frågor inför besöket kan ni vända er till:
Kanslist Käll-och Trädgårdsskolan 018-161421
Kanslist Fridhemsskolan 018-161441
Kanslist Kyrkskolan 018-161451

Välkomna!

ANSÖK IDAG