Ansgarskolorna - kristen skola i Uppsala

På Ansgarskolorna värnar vi om elevens utbildning, trygghet och värdegrund.

 

Ansgarskolorna har förskolor, grundskolor, gymnasium och anpassad grund- och gymnasieskola med kristen profil där varje elev möts med omsorg och respekt. Varje elev blir sedd och får göra sin utbildning i en varm och trygg atmosfär. 

Vi har goda resultat och en god och utvecklande lärprocess. Arbetssättet kännetecknas av struktur, arbetsro och trygghet. Vi lägger stor vikt vid en god kunskapsnivå och ett lärande utifrån varje elevs förutsättningar och intressen. 

Skolorna bidrar till att forma elevernas karaktär och inspirerar till engagemang och ansvar för medmänniskor och samhälle. Självklart har vi en hög behörighet och kompetens bland våra lärare. Våra skolor arbetar aktivt med nolltolerans mot mobbning, kränkande ord och handlingar.

Våra tre ledord är Respekt, Uthållighet och Barmhärtighet

Besöksdag för blivande elever 2024

Välkomna på besöksdagen för blivande elever tisdag den 4 Juni 13:00-14:30.

Syftet med besöksdagen är att förbereda eleven på sin kommande skolgång genom att den blivande eleven ska få se skolmiljö, möta personal som arbetar på skolan och andra elever som också ska börja på skolan. Det gäller barn som börjar i förskoleklass och elever som byter skola till höstterminen. Målet är att barn och elever ska ha besökt sin nya skola under våren och vara mer förberedda inför höstens skolstart.

Har ni några frågor inför besöket kan ni vända er till:
Kanslist Käll-och Trädgårdsskolan 018-161421
Kanslist Fridhemsskolan 018-161441
Kanslist Kyrkskolan 018-161451

Välkomna!

ANSÖK IDAG