På Ansgarskolorna värnar vi om elevens utbildning, trygghet och värdegrund.

På Ansgarskolorna har vi en trygg, kristen miljö som främjar elevernas utveckling intellektuellt, socialt och andligt. Vi betonar respekt och omsorg för varje individ där alla är med i gemenskapen.

Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år presterar toppresultat och höga betygsnitt.

Välkommen!

Информация для прибывающих в Швецию

Ansgarskolorna (Школы Ансгар) с радостью помогут вам в поиске лучшего образования для ваших детей в Швеции!

Образование всех детей эмигрантов в Упсале координирует Упсальский муниципалитет. Процесс поиска школы начинается с обращения в муниципальную службу приема в учебные заведения. Более подробно ознакомится с процессом подачи заявления вы можете на сайте соответствующей службы. Web page

Когда вы свяжетесь с муниципальной службой приема в учебные заведения, вы можете высказать пожелание обучаться в Ansgarskolorna (в Школах Ансгар), и они, в свою очередь, свяжутся с нами.

Information for new arrivals to Sweden

Ansgarskolorna will be happy to assist and help you in the best way possible to ensure that your children will receive a good education in Sweden!

However, the schooling of all new arrival students in Uppsala are coordinated by the Uppsala municipality. You will need to start the process to find the right school in Uppsala by getting in contact with the municipality admissions office. You can read more about the application process here at the municipality webpage (text in English).

When you are in contact with the admissions office you can express that you would like your children to be enrolled in Ansgarskolorna, and the admissions office will then contact us in this regard.

ANSÖK IDAG