På Ansgarskolorna värnar vi om elevens utbildning, trygghet och värdegrund.

På Ansgarskolorna har vi en trygg, kristen miljö som främjar elevernas utveckling intellektuellt, socialt och andligt. Vi betonar respekt och omsorg för varje individ där alla är med i gemenskapen.

Vi tror att miljön, vår kompetenta personal och våra olika kreativa satsningar tillsammans är nyckeln till att våra elever år efter år presterar toppresultat och höga betygsnitt.

Välkommen!

Valenkät om konfessionella skolor

På söndag den 9 september är det val. Kristna Friskolerådet har frågat alla partier vad de anser om friskolor och om konfessionella skolor.

Du hittar svaren här »

LOKS skolor står stabila inför framtiden och byter namn till Ansgarskolorna

Sedan starten 1985 har våra skolor vuxit. Verksamheten har utökats med gymnasieskola, särskolor och förskolor. Alla olika skolenheter har fått egna identiteter och egna namn. Vi har också vuxit i elevantal och når nu många elever från många olika delar av Uppsala.

Skolstyrelsen har nu beslutat om ett namnbyte även på skolbolaget LOKS till Ansgarskolorna för att visa på skolornas breda uppdrag, deras särart och för att visa att skolorna finns till för alla elever i Uppsala oavsett bakgrund. De olika skolenheterna behåller sina individuella namn.

Läs mer...

När Ansgar kom till Sverige på 800-talet började en förändringsprocess av vårt land till det bättre. Ättestupan försvann, vi slutade med att sätta ut barn i skogen, husfrid och kvinnofrid infördes och därefter kyrkofrid och tingsfrid. Sjuk- och vårdinrättningar kom igång, fattigvård och social omsorg började spridas, kyrkor byggdes upp och skolor startades.

Skolor är en viktig institution för varje ung människa och vi vet att en kristen skola inspirerar elever till ett samhällsengagemang och viljan att ta ett lokalt ansvar – såväl som ett internationellt – för våra gemensamma samhällsfrågor.

Den uppdaterade loggan symboliserar precis som  tidigare vår skolpsalm som är Psaltaren 1: 1-3 och valspråket är också taget från den psalmen:  “som ett träd vid vatten” på latin.

Vi har också gjort två andra namnförändringar. Skolgården framför skolorna i stan har bytt namn till Svedlundska Torget för att hedra en av skolornas grundare och pionjärer, Maj-Kristin Svedlund, och Löfteslandets förskola har bytt namn till Björkhagen.

ANSÖK IDAG

X