Ansgarskolorna är en modern skola med höga resultat i en varm studiemiljö. Sedan starten 1985 har Ansgarskolorna vuxit till elva skolenheter med förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasium med totalt närmare tusen barn och elever och 200 anställda. Skolorna ligger på olika ställen i och runtomkring Uppsala men genomsyras alla utav samma mål; att värna om varje barn och elevs utbildning, trygghet och värdegrund.

VÄLKOMMEN TILL TRÄDGÅRDSSKOLAN

Trädgårdsskolan har 140 elever i åk 4-6 och ligger tillsammans med Källskolan och Kyrkskolan i Fyrislund.
Vi arbetar aktivt för att skapa en trygg atmosfär för alla men också en kreativ miljö som gör att varje enskild individ utvecklas på ett positivt sätt. Vi har temadagar, lästurneringar och olika slags tävlingar, t.ex Veckans nyheter där vi ser vilken elev som kan mest om vad som hänt i veckan, självklart med ett litet pris till vinnaren!
Vi satsar även på rasterna och har förutom skolgård och fri lek turneringar i allt från schack till bordspingis. Genom våra turneringar och temadagar får varje elev chans att hitta sin talang, nya intressen och lära sig samarbeta med elever från andra klasser och åldrar.
Varm välkommen till oss!
Susanne Vikström
Rektor

Varje år har vi på Trädgårdsskolan lästema som är mycket uppskattat hos eleverna. Hela skolan samlas kring ett gemensamt mål och varje elev är med och bidrar så att vi tillsammans når målet!

ANSÖK IDAG