Frånvaro

När en elev är sjuk eller av annan orsak inte kan närvara i skolan behöver du som vårdnadshavare meddela detta före skoldagens början.

Om du vill göra en ledighetsansökan, klicka här.

Du kan göra din frånvaroanmälan på tre sätt:

Vårdnadshavare – Anmäla frånvaro, bildinfo.

 1. Ladda ned Quiculums app för Android eller iPhone:
  • Välj skola, Ansgarskolorna Grund eller Ansgarskolorna Gy
  • Klicka på “Logga in med BankID” och följ anvisningarna.
  • Klicka på “Frånvaroanmälan” och välj barn.
 2. Genom att ringa tel 018-70 10 520. Där knappar du in ditt barns tio-siffriga personnummer. Anmälan gäller endast för den dag du ringer och bara heldag.
 3. Logga in på vår lärplattform Quiculum via din dator, mobil eller surfplatta :
  • Gå till webbsidan loks.quiculum.se/grund (om ditt barn går på grundskolan) respektive loks.quiculum.se/gy (om ditt barn går på gymnasiet).
  • Klicka på “Logga in med BankID” och följ anvisningarna
  • Sedan kan du anmäla frånvaro i Quiculum – klicka här för att se hur du gör.

Har du problem med inloggningen vänligen kontakta Quiculum. I första hand via e-post: support@quiculum.se annars ring support på tel 018-4300900.

Obs! Om du behöver anmäla frånvaro för enstaka lektioner eller del av dag (t ex vid tandläkarbesök) kan det endast göras via webbsidan eller appen.

När du gjort din registrering får du bekräftelse via sms* att frånvaron är anmäld. Detta sms skickas till alla för eleven registrerade vårdnadshavare.

Om du som vårdnadshavare glömt att anmäla frånvaro för ditt barn kommer du att få sms* från skolan med ”ej anmäld frånvaro”. Du går då själv in och ändrar till ”anmäld frånvaro” så att frånvaron inte blir ogiltig.
Kommer ditt barn för sent får du även då sms med ”för sen ankomst”. Detta går inte att ändra på.
* De kontaktuppgifter som är registrerade är de du tidigare angett till skolan och som du normalt får information från skolan på. Om du är osäker på vilka uppgifter det är behöver du kontakta en skolkanslist. Kontaktinformation hittar du här

X