Frånvaro

När en elev är sjuk eller av annan orsak inte kan närvara i skolan behöver du som vårdnadshavare meddela detta före skoldagens början.
Om du vill göra en ledighetsansökan, klicka här.

Du kan göra din frånvaroanmälan på två sätt:
Vårdnadshavare – Anmäla frånvaro, bildinfo.

 1. Genom att ringa tel 018-70 10 520. Där knappar du in ditt barns tio-siffriga personnummer. Anmälan gäller endast för den dag du ringer och bara heldag.
 2. Logga in på vår lärplattform Quiculum via din dator, mobil eller surfplatta :
  • Gå till webbsidan loks.quiculum.se/grund (om ditt barn går på grundskolan) respektive
   loks.quiculum.se/gy (om ditt barn går på gymnasiet)*.
  • Om du inte redan har ett användarnamn och lösenord k licka på “Glömt lösenord”, ange
   din registrerade e-postadress** och klicka “Återställ”.
  • I meddelandet finner du ditt användarnamn och en länk för att välja lösenord.
  • Sedan kan du anmäla frånvaro i Quiculum – klicka här för att se hur du gör.

* Om du har elever både i grundskola och gymnasium behöver du välja alternativet “logga ut” i Quiculum innan
du kan logga in i den andra skolenheten.
** De uppgifter som är registrerade är de du tidigare angett till skolan och som du normalt får information från
skolan på. Om du är osäker på vilka uppgifter det är behöver du kontakta en skolkanslist. Kontaktinformation
hittar du här. Har du andra problem med inloggning vänligen kontakta Quiculum. I första hand via e-post:
support@quiculum.se annars ring support på tel 018-4300900.

Obs! Alternativ nummer två är det enda sättet att anmäla frånvaro för enstaka lektioner eller del av dag (t ex vid tandläkarbesök). Här kan du också anmäla frånvaro för 1-3 dagar framåt.

När du gjort din registrering får du bekräftelse via sms** att frånvaron är anmäld. Detta sms skickas till alla för eleven registrerade vårdnadshavare.

Om du som vårdnadshavare glömt att anmäla frånvaro för ditt barn kommer du att få sms** från skolan med ”ej anmäld frånvaro”. Du går då själv in och ändrar till ”anmäld frånvaro” så att frånvaron inte blir ogiltig.

Kommer ditt barn för sent får du även då sms med ”för sen ankomst”. Detta går inte att ändra på.

X