Emanuelskolan

Välkommen till oss på Emanuelskolan – anpassad grundskola

Emanuelskolan är en anpassad grundskola för årskurserna 1-9 med inriktningarna ämnen och ämnesområden. Skolan är belägen i Fyrislund i direkt anslutning till Ansgarskolornas grundskolor, som vi har ett nära samarbete med.

Vi erbjuder en trygg och stimulerande utbildningsmiljö där varje elev kan utvecklas utifrån egna förutsättningar och förmågor, i egen takt.
Språkutvecklande arbetssätt, sensorisk pedagogik och upplevelsebaserat lärande står i fokus.

Vi har även en individanpassad fritidsverksamhet (Emanuelfritids).

Harriet Shaposhnikov
Rektor

ANSÖK TILL ANSGARSKOLORNA IDAG