Välkommen till oss på Emanuelskolan – Grundsärskola

Emanuelskolan är vår grundsärskola för årskurserna 1-9 och belägen i direkt anslutning till den vanliga grundskolan. Skolan har funnits sedan år 2000 och har som mål att låta varje elev växa och utvecklas utifrån egna förutsättningar, gåvor och förmågor i egen takt.

För att stimulera och bredda elevernas kunskapssökande, självförtroende och sociala förmåga har vi ett nära samarbete med grundskolan, där särskoleeleverna inkluderas efter individuella behov och förutsättningar.

Dessutom använder vi oss av en rik variation av hjälpmedel, material och lärstilar med betoning på att stimulera alla fem sinnen i lärande och skaparkraft.
Vi har även en individanpassad fritidsverksamhet (Emanuelfritids).

Margareta Gustafsson, Rektor

 

ANSÖK TILL ANSGARSKOLORNA IDAG