Söka ledigt?

Om du vill göra en ledighetsansökan för ditt barn så gör du det via vår lärplattform Quiculum.
Om du istället vill göra en frånvaroanmälan vid t ex sjukdom – klicka här för information.

Logga in på vår lärplattform Quiculum via din dator, mobil eller surfplatta:
Vårdnadshavare – Ansökan om ledighet, bildinfo.

  • Gå till webbsidan loks.quiculum.se/grund (om ditt barn går på grundskolan) respektive loks.quiculum.se/gy (om ditt barn går på gymnasiet)*
  • Om du inte redan har ett lösenord klicka på “Glömt lösenord”
  • Gå in via länken du får skickad till din registrerade** e-postadress. Där väljer du lösenord.
  • Sedan kan du ansöka om ledighet i Quiculum – klicka här för att se hur du gör

* Om du har elever både i grundskola och gymnasium behöver du välja alternativet “logga ut” i Quiculum för att
kunna logga in på den skolenheten
** Den adress som är registrerad är den du tidigare angett till skolan och som du normalt får information från
skolan på. Om du är osäker på vilken adress det är behöver du kontakta en skolkanslist. Kontaktinformation
hittar du här. Har du andra problem med inloggning vänligen kontakta Quiculum. I första hand via e-post:
support@quiculum.se annars ring support på tel 018-4300900.

Rektor får bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet
ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som
normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

  • frånvarons längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven.

Ansgarskolan beviljar normalt sett inte ledighet för semesterresor. Vid ledigheter över 10 dagar
krävs enligt lagen synnerliga skäl.

X