Söka ledigt?

Om du vill göra en ledighetsansökan för ditt barn så gör du det via vår lärplattform Quiculum.
Om du istället vill göra en frånvaroanmälan vid t ex sjukdom – klicka här för information.

OBS! Ledighetsansökan kan inte göras i appen utan måste göras i Quiculum via webbsidan.

Logga in på vår lärplattform Quiculum via din dator, mobil eller surfplatta:
Vårdnadshavare – Ansökan om ledighet, bildinfo.

  • Gå till webbsidan loks.quiculum.se/grund (om ditt barn går på grundskolan) respektive loks.quiculum.se/gy (om ditt barn går på gymnasiet)*
  • Klicka på “Logga in med BankID” och följ anvisningarna..
  • Sedan kan du ansöka om ledighet i Quiculum – klicka här för att se hur du gör

Har du problem med inloggningen vänligen kontakta Quiculum. I första hand via e-post: support@quiculum.se annars ring support på tel 018-4300900. Rektor får bevilja en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas:

  • ledighetens längd
  • elevens studiesituation
  • möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
  • hur angelägen ledigheten är för eleven

Ansgarskolan beviljar normalt sett inte ledighet för semesterresor. Vid ledigheter över 10 dagar
krävs enligt lagen synnerliga skäl.

X