Elevhälsa

Enligt Skollagen ska det på en skola finnas elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa är i första hand förebyggande och har en hälsofrämjande inriktning. Elevhälsans fokus ligger på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever oavsett om eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte. Elevhälsan arbetar även med att främja skolnärvaro och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I elevhälsan på Ansgarskolorna ingår rektor, skolkurator, skolsköterska, skolläkare, speciallärare, skollogoped och skolpsykolog. Alla elever erbjuds hälsosamtal och vaccinationer och eleverna kan även få hjälp med enkla sjukvårdsinsatser. Skolläkare erbjuder konsultation om skolrelaterade hälsoproblem och har tidsbokad mottagning på skolan några gånger per termin. Skolläkare kontaktas via skolsköterska.

Skolans elevhälsoteam (EHT) träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande med elevhälsan. Ibland behöver skolan hitta lösningar och lämpliga åtgärder för att hjälpa en elev att nå målen. Vårdnadshavare kallas då till ett elevhälsomöte (EHM). Elevhälsomötet är ett protokollfört möte där vårdnadshavare, berörd skolpersonal och representant från elevhälsan deltar.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteam Emanuelgymnasiet Gymnasiesärskola

Angelica Christiansson
Rektor
angelica.christiansson@ansgarskolorna.se
018-161460

Anna Nordlund
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161411

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Frida Lindén
Skolkurator
frida.linden@ansgarskolorna.se
018-161468

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolkurator)

Harriet Shaposhnikov
Specialpedagog
harriet.shaposhnikov@ansgarskolorna.se
018-161430

Elevhälsoteam Emanuelskolan grundsärskola

Margareta Gustafsson
Rektor
margareta.gustafsson@ansgarskolorna.se
018-161430

Jeanette Svanberg
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161410

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Evelina Wikfeldt
Skolkurator
evelina.wikfeldt@ansgarskolorna.se
018-161412

Harriet Shaposhnikov
Specialpedagog
harriet.shaposhnikov@ansgarskolorna.se
018-161430

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolkurator)

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Elevhälsoteam Fridhem F-6

Susanne Vikström
Rektor
susanne.vikstrom@ansgarskolorna.se
018-161440

Jeanette Svanberg
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161410

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Ann-Marie Pettersson
Skolkurator
ann-marie.pettersson@ansgarskolorna.se
018-161414

Åsa Foglander
Speciallärare
asa.foglander@ansgarskolorna.se
018-161440

Victoria Karlsson
Speciallärare
victoria.karlsson@ansgarskolorna.se
018-161440

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolkurator)

Elevhälsoteam Trädgårdsskolan 4-6

Susanne Vikström
Rektor
susanne.vikstrom@ansgarskolorna.se
018-161420

Anna Nordlund
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161411

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Ann-Marie Pettersson
Skolkurator
ann-marie.pettersson@ansgarskolorna.se
018-161414

Annsofie Sköld
Speciallärare
annsofie.skold@ansgarskolorna.se
018-161420

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolkurator)

Elevhälsoteam Kyrkskolan 7-9

Anna Werner
Rektor
anna.werner@ansgarskolorna.se
018-161450

Jeanette Svanberg
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161410

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Evelina Wikfeldt
Skolkurator
evelina.wikfeldt@ansgarskolorna.se
018-161412

Sara Nilsson
Skolvärdinna
sara.nilsson@ansgarskolorna.se
018-161454

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolkurator)

Nathan Kizito
Skolkurator
nathan.kizito@ansgarskolorna.se
018-161413

Elevhälsoteam Källskolan F-3

Susanne Vikström
Rektor
susanne.vikstrom@ansgarskolorna.se
018-161420

Anna Nordlund
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161411

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Ann-Marie Pettersson
Skolkurator
ann-marie.pettersson@ansgarskolorna.se
018-161414

Kristina Nyström
Speciallärare
kristina.nystrom@ansgarskolorna.se
018-161420

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolsköterska)

Elevhälsoteam Ansgargymnasiet

Angelica Christiansson
Rektor
angelica.christiansson@ansgarskolorna.se
018-161460

Anna Nordlund
Skolsköterska
skolskoterska@ansgarskolorna.se
018-161411

Annika Grönberg
Skolläkare
(kontaktas via skolsköterska)

Frida Lindén
Skolkurator
frida.linden@ansgarskolorna.se
018-161468

Sara Svens
Skollogoped
sara.svens@ansgarskolorna.se
018-161415

Tryggve Strömgren
Skolpsykolog
(kontaktas via skolkurator)

Skolförsäkring

Barn och elever som deltar i kommunal verksamhet är olycksfallsförsäkrade via Uppsala kommun. Försäkringen gäller dygnet runt och gäller oavsett om eleven går i kommunal eller fristående verksamhet och gäller alltså även elever på Ansgarskolorna. Försäkringen kan lämna ersättning för exempelvis tandskador samt för kläder och glasögon som kan ha skadats i samband med olyckan.
För att få mer information om olycksfallsförsäkringen och för att anmäla skada, vänligen besök https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/elevhalsa/forsakring-och-skadeanmalan/

FÖRSÄKRING I SAMBAND MED SKOLRESOR

Vid skolresor och språkresor behöver varje elev ett fullgott reseskydd. Kontrollera om er egen hemförsäkring inkluderar en reseförsäkring. Om så inte är fallet kan man teckna en tilläggs-försäkring som gäller för den tid man är på resa. Ni kan även teckna den hos försäkringsbolaget Europeiska som specialiserat sig på reseförsäkringar, tel 08-454 33 00. Kontrollera elevernas reseskydd i god tid och skaffa det europeiska sjukförsäkringskortet från Försäkringskassan för resor inom EU.

Vaccinationsplan

Ansgarskolorna följer det svenska barnvaccinationsprogrammet utfärdat av Folkhälsomyndigheten. Vaccinationerna under skoltiden är en fortsättning på barnvaccinationsprogrammet som påbörjas vid BVC. Elevhälsan erbjuder även kompletterande vaccinationer för barn som påbörjat vaccination i andra länder. Inför vaccination behövs samtycke från båda vårdnadshavare. De vaccinationer som erbjuds under skoltiden är:
Åk 2: mässling, påssjuka, röda hund (MPR)
Åk 5: Humant papillomvirus (HPV)
Åk 8: difteri, stelkramp, kikhosta (dTp)