Löfteslandet

2003 startades Löfteslandets förskola av Stiftelsen Livets Ord. Det blev en förskola med tre avdelningar och 54 barn. Då hade vi dessutom några dagbarnvårdare som var knutna till oss, med uppgift att ta hand om ett- till treåringarna.

Idag har Löfteslandet runt 40 barn mellan tre och fem år.
Vi vill att alla, både barn och föräldrar, ska känna sig välkomna till Löfteslandet. Vår önskan är att vårt motto, ” Allt vad du vill att människor ska göra mot dig, det ska du göra mot dem”, ska genomsyra vår verksamhet i ord och handling.

Löfteslandet vilar på en kristen grund. Vår dag börjar med en kort morgonstund, då vi sjunger och ber för dagen eller berättar från Bibeln.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, vår egen kursplan och gemensamma mål, som innebär att barns lek och lärande är i centrum. Vi vill fokusera på varje enskilt barns lärande och utveckling, samtidigt som vi betonar vikten av det sociala samspelet. Varje dag ges gott om utrymme för barnens egna val i den fria leken.

Vi arbetar tematiskt och utgår från teman som: Jag och min familj, hur jag bor, djur och natur och årstiderna m.m. I alla teman ingår sång och språklekar och kroppen får också vara med i dans- och rörelselekar. Vi använder gården, parken och skogen som ett uterum, där vi hittar intressanta saker att utforska.

Matematiken finns överallt och genom våra teman synliggörs den, då vi räknar antal, jämför, mäter och väger, allt efter barnen idéer.

Uppsala är en kulturrik stad och vi gör utflykter till teatrar, museer, domkyrkan m.m. allt eftersom det passar både barngrupp och tema.

Carina Bergqvist
Förskolechef

X