Personal på Ansgargymnasiet

Helena Virsén
Rektor
helena.virsen@loks.se
Frida Lindén
Admin/Kurator/SYV
frida.linden@loks.se
Gun-Britt Andersson
Admin
gun-britt.andersson@loks.se
Birgitta Andersson
Lärare historia, religion
birgitta.andersson@loks.se
Frida Björk
Lärare musik
frida.bjork@loks.se
Samuel Björk
Lärare musik
samuel.bjork@loks.se
Janya Cambronero
Lärare ekonomi, teater
janya.cambronero@loks.se
Kjell Ekman
Lärare biologi, kemi, naturkunskap
kjell.ekman@loks.se
Thord Isaksson
Lärare samhällskunskap, psykologi, filosofi
thord.isaksson@loks.se
Anneli Kronstrand
Lärare idrott
anneli.kronstrand@loks.se
Cecilia Kvam
Lärare engelska, franska
cecilia.kvam@loks.se
Ulf Lindberg
Lärare fysik,matematik, teknik
ulf.lindberg@loks.se
Håkan Luks
Lärare historia, matematik
hakan.luks@loks.se
Karin Lundell
Lärare svenska
karin.lundell@loks.se
Ethel Mattebo
Lärare geografi, pedagogik /Spec Ped
ethel.mattebo@loks.se
Inger Zettergren
Lärare svenska, tyska
inger.zettergren@loks.se
Catharina Åkerhielm
Admin
catharina.akerhielm@loks.se
Julio Gomez Ortega Ibanez
Lärare Spanska
julio.gomezortega@loks.se
X