Ansgarskolorna är en modern skola med höga resultat i en varm studiemiljö. Sedan starten 1985 har LOKS vuxit till nio skolenheter med förskolor, grundskolor, särskolor och gymnasium med totalt ca 800 elever och 150 anställda. Skolorna ligger på olika ställen i och runtomkring Uppsala men genomsyras alla utav samma mål; att värna om varje barn och elevs utbildning, trygghet och värdegrund.

Ansgargymnasiet

Ansgargymnasiet är Uppsalas äldsta fristående gymnasieskola och startade redan 1990.

Ansgargymnasiet  präglas av en varm kristen miljö där varje människa blir sedd! Vi har en av Uppsalas högsta lärarbehörigheter, utbildning av hög kvalitet och förbereder dig som elev såväl kunskapsmässigt som personligt för vidare studier och arbetsliv. Till den goda utbildningskvaliteten bidrar de små undervisningsgrupperna och den nära relationen mellan lärare och elever. En stor andel av våra elever läser vidare på universitet och högskola.