Lediga tjänster

Ansgarskolorna är en inspirerande och härlig plats att jobba på, och vi välkomnar dig som vill vara med och bidra till att skapa en positiv miljö på kristen grund för barn och unga
att växa upp i.

Vi söker nu ett antal lärare inför nästa läsår. Sprid gärna informationen vidare till alla du tror skulle vara intresserade av att jobba hos oss!

Ansgarskolorna förskolor
3 st förskollärare

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Anna Werner, förskolechef
Tel: 018-16 14 79, e-post: anna.werner@loks.se

Lågstadiet
Förskollärare

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Margareta Gustafsson, rektor
Tel: 018- 16 14 49, e-post: margareta.gustafsson@loks.se

Lärare i slöjd (vi söker endast behöriga lärare)
Lärare i textilslöjd
Lärare i Trä och metallslöjd

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Angelica Christiansson, rektor
Tel: 018-16 14 59, e-post: angelica.christiansson@loks.se

Ansgargymnasiet

Lärare i programmering (14%)

Kontaktperson för mer information och ansökan:
Helena Virsén, rektor
Tel: 018-16 14 69, e-post: helena.virsen@loks.se

Ansökan

Om du är behörig lärare, bifoga lärarlegitmation.
Anställningarna sker löpande och omgående.

X