Kristen värdegrund

Ansgarskolorna är en allkristen skola som utöver en bra utbildning vill ge barnen och eleverna en trygg miljö och bra värdegrund.

Skolan startades utifrån församlingen Livets Ords vilja att ha en trygg miljö för barnen där de kunde utvecklas både intellektuellt, socialt och andligt. Idag går det barn från många olika bakgrunder och sammanhang på skolan och personalen kommer från ett flertal av Uppsalas församlingar.

Det som kännetecknar skolan är en allkristen grund och trygg, positiv miljö där alla ska  trivas. Respekt, omsorg och inkluderande är i fokus hos både personal och elever.

Nedan kan du läsa om vår kristna profil och om målen skolan satt för varje elev.
Det är det som är vårt fokus när vi formar vår undervisning.

ANSÖK IDAG

X